Psykoterapeuter kan nu registreres

For første gang nogensinde er det nu muligt at blive registreret som psykoterapeut og det samme gælder uddannelsesstederne

Udgivet den 1. oktober 2015 7:24

Forfatter: Gert Karlson

Kategori: Ikke kategoriseret

Kommentarer: 0

Tags: Psykoterapeut Psykoterapi

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere psykoterapeuter og uddannelsessteder, der opfylder helt bestemte uddannelsesmæssige krav.

Hermed bliver det lettere for den enkelte klient/bruger at navigere i den psykoterapeutiske branche, idet man som registreret psykoterapeut og uddannelsessted skal opfylde en lang række krav, der er fastlagt af FaDP, og som dernæst er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Det er unikt i den psykoterapeutiske branche, da der indtil nu har hersket stor forvirring omkring diverse begreber og uklarheder om, hvem der reelt har en psykoterapeutisk uddannelse, og hvem der kan kalde sig psykoterapeuter, hvilket også har skabt en del debat.

Registreringen giver et klarere billede af, hvilke psykoterapeuter og uddannelsessteder der opfylder de specifikke uddannelsesmæssige og faglige krav. Det kommer i sidste ende alle udbydere og brugere af psykoterapi til gode.

”Vi har lagt et stort stykke arbejde i denne godkendelse, og vi er ovenud begejstrede for, at vi nu som den første og eneste brancheforening både kan registrere psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser, som lever op til klart definerede kriterier, så de nu kan kalde sig Reg. psykoterapeut eller Reg. Psykoterapeutisk uddannelse. Vi er sikre på, at det medvirker til at give psykoterapi et stort kvalitetsløft og branchen yderligere respekt og gennemsigtighed til gavn for de studerende og brugerne. Psykoterapeuter er jo til stadighed alternativet til den autoriserede verden, siger Kirsa Dechlis, forkvinde for FaDP.”

Kommentér denne artikel

© Sundhedsvæsenet.dk - 2024

Web