Udgivet den 1. oktober 2015

Psykoterapeuter kan nu registreres

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere psykoterapeuter og uddannelsessteder, der opfylder helt bestemte uddannelsesmæssige krav. Hermed bliver det lettere for den enkelte klient/bruger at navigere i den psykoterapeutiske branche, idet man som registreret […]

© Sundhedsvæsenet.dk - 2024

Web