FORSKNING INDEHOLDER OFTE INTERESSEKONFLIKTER

Forskning er sjældent klippefaste beviser på noget som helst. Der står ofte store økonomiske interesse-organisationer bag forskningsprojekterne, som let bliver drejet i en bestemt retning.

Det danske samfund styres meget af medicinalindustrien og landbruget, som selv undersøger virkningen/påvirkningen af deres produkter. Myndighederne kontrollerer ofte om produkterne indeholder det de påstår, men selve påvirkningen af produkterne op til producenterne selv at dokumentere.
Nogle virksomheder har været så dygtige, at de endda har fået så tæt et samarbejde med myndighederne, at det er mere end kritisabelt.

Læs mere om problemerne med forskning på www.forskning.dk

© Sundhedsvæsenet.dk - 2024

Web