Udgivet den 28. december 2019

Kvaksalvere skal straffes hårdere

Debatindlæg Politikerne og medierne har lige nu fokus på behandlere uden for sundhedsvæsenet. Dem, der tjener på andres ulykke, når de ikke samtidig er en del af systemet. Politikerne snakker i samme omgang igen om mere forskning i alternativ behandling, […]

Udgivet den 1. oktober 2015

Psykoterapeuter kan nu registreres

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere psykoterapeuter og uddannelsessteder, der opfylder helt bestemte uddannelsesmæssige krav. Hermed bliver det lettere for den enkelte klient/bruger at navigere i den psykoterapeutiske branche, idet man som registreret […]

Udgivet den 27. august 2015

Bivirkninger fra HPV-vaccine bliver undersøgt

Sundhedsstyrelsen har bedt EMA om yderligere at klarlægge sikkerhedsprofilen for HPV-vacciner. Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, gennemfører en ekstra vurdering af HPV- vaccinerne og deres sikkerhedsprofil. Det sker efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen skal supplere den eksisterende dokumentation for vaccinerne. […]

Udgivet den 20. august 2015

Fald i indberettede produktfejl på lægemidler

Der har været et fald i indberetninger i forhold til 2013, hvor der var 446 indberetninger. Tallene for 2014 og 2013 er dog højere end de foregående år. Hovedparten af indberetningerne om produktfejl kom fra virksomheder og andre landes myndigheder, og […]

© Sundhedsvæsenet.dk - 2024

Web